Неее в тигуане точно по лин, диагностика да по кан, но управление именно по лин